theme/frontend/images/noimage.png
Bàn cầu 1 khối Korest Thor 889
Bàn cầu 1 khối Korest Thor 889

Bàn cầu 1 khối Korest Thor 889

1900 636 051

- Nhiệt độ nung: 1280 độ C
- Men tuyết siêu chống dính
- Công nghệ nano tự kháng khuẩn
- Xả xoáy
- Tiết kiệm nước chỉ với 3.5L nước
- Nắp êm
Kích thước: 690 x 380 x 770

- Nhiệt độ nung: 1280 độ C
- Men tuyết siêu chống dính
- Công nghệ nano tự kháng khuẩn
- Xả xoáy
- Tiết kiệm nước chỉ với 3.5L nước
- Nắp êm
Kích thước: 690 x 380 x 770