Chậu Rửa
Chậu rửa âm bàn Korest C200
Chậu rửa âm bàn Korest C200

Chậu rửa âm bàn C200

  • Nhiệt độ nung: 1280 độ C
  • Men tuyết siêu chống dính
  • Kích  thước: 500 x 455 x 190 mm
1900 636 054
  • Nhiệt độ nung: 1280 độ C
  • Men tuyết siêu chống dính
  • Kích  thước: 500 x 455 x 190 mm
  • Nhiệt độ nung: 1280 độ C
  • Men tuyết siêu chống dính
  • Kích  thước: 500 x 455 x 190 mm