Chậu Rửa
Chậu rửa treo tường Korest C6006
Chậu rửa treo tường Korest C6006

Chậu rửa treo tườngC6006

Nhiệt độ nung: 1280 độ C

Men tuyết siêu chống dính

Kích  thước: 650 x 500 x 835 mm

1900 636 054

Nhiệt độ nung: 1280 độ C

Men tuyết siêu chống dính

Kích  thước: 650 x 500 x 835 mm

Nhiệt độ nung: 1280 độ C

Men tuyết siêu chống dính

Kích  thước: 650 x 500 x 835 mm