Chậu Rửa
Chậu rửa treo tường Korest C815
Chậu rửa treo tường Korest C815

Chậu rửa treo tường C815

Nhiệt độ nung: 1280 độ C

Men tuyết siêu chống dính

Kích  thước: 580 x 440 x 830 mm

1900 636 054

Nhiệt độ nung: 1280 độ C

Men tuyết siêu chống dính

Kích  thước: 580 x 440 x 830 mm

Nhiệt độ nung: 1280 độ C

Men tuyết siêu chống dính

Kích  thước: 580 x 440 x 830 mm