theme/frontend/images/noimage.png
Chậu rửa treo tường Korest C6003
Chậu rửa treo tường Korest C6003

Chậu rửa treo tường Korest CKR6003B

Loại chậu: Treo tường cho vòi 3 lỗ

Nhiệt độ nung: 1280 độ C

Men tuyết siêu chống dính

Kích  thước: 560 x 420 x 810 mm

1900 636 051

Loại chậu: Treo tường cho vòi 3 lỗ

Nhiệt độ nung: 1280 độ C

Men tuyết siêu chống dính

Kích  thước: 560 x 420 x 810 mm

Loại chậu: Treo tường cho vòi 3 lỗ

Nhiệt độ nung: 1280 độ C

Men tuyết siêu chống dính

Kích  thước: 560 x 420 x 810 mm