Bồn tiểu nam treo tường cảm ứng TNKR3214

Liên hệ

 • Loại: Tiểu nam treo tường cảm ứng
 • kích thước : 355x335x710mm
 • Sử dụng 4 pin AA hoặc sử dụng điện 220V
 • Bảo hành: Men sứ 10 năm , phần điện 24 tháng

Yêu cầu kích hoạt BHĐT

Thông tin tiểu nam treo tường cảm ứng TNKR3214

 • Loại: Tiểu nam treo tường cảm ứng
 • kích thước : 355x335x710mm
 • Sử dụng 4 pin AA hoặc sử dụng điện 220V
 • Bảo hành: Men sứ 10 năm , phần điện 24 tháng

Yêu cầu kích hoạt BHĐT

Hình ảnh tiểu nam treo tường cảm ứng TNKR3214

Bồn tiểu nam treo tường cảm ứng TNKR3214
Bồn tiểu nam treo tường cảm ứng TNKR3214
Bản vẽ kỹ thuật bồn tiểu nam treo tường cảm ứng TNKR3214
Bản vẽ kỹ thuật bồn tiểu nam treo tường cảm ứng TNKR3214

 

Liên hệ trực tiếp

Thông tin tiểu nam treo tường cảm ứng TNKR3214

 • Loại: Tiểu nam treo tường cảm ứng
 • kích thước : 355x335x710mm
 • Sử dụng 4 pin AA hoặc sử dụng điện 220V
 • Bảo hành: Men sứ 10 năm , phần điện 24 tháng

Yêu cầu kích hoạt BHĐT

Hình ảnh tiểu nam treo tường cảm ứng TNKR3214

Bồn tiểu nam treo tường cảm ứng TNKR3214
Bồn tiểu nam treo tường cảm ứng TNKR3214
Bản vẽ kỹ thuật bồn tiểu nam treo tường cảm ứng TNKR3214
Bản vẽ kỹ thuật bồn tiểu nam treo tường cảm ứng TNKR3214

 

 • Loại: Tiểu nam treo tường cảm ứng
 • kích thước : 355x335x710mm
 • Sử dụng 4 pin AA hoặc sử dụng điện 220V
 • Bảo hành: Men sứ 10 năm , phần điện 24 tháng

Yêu cầu kích hoạt BHĐT

Hotline: 1800 7183

Tư vấn qua Email

Tư vấn qua Facebook

1800 7183