Chân chậu rửa lavabo treo tường CKR6688AVC

5/5

Liên hệ

 • Mã sản phẩm: CKR6688AVC
 • Loại: Chân chậu lửng
 • Kịch thước: 230x190x310mm
 • Sản phẩm đồng bộ: CKR6688VI
  (Yêu cầu kích hoạt BHDT)
5/5

Thông tin Chân chậu rửa lavabo treo tường CKR6688AVC

 • Mã sản phẩm: CKR6688AVC
 • Loại: Chân lửng chậu
 • Kịch thước: 230x190x310mm
 • Sản phẩm đồng bộ: CKR6688AVI (Sản phẩm chỉ sử dụng cho chậu rửa CKR6688AVI)
  (Yêu cầu kích hoạt BHDT)

Hình ảnh Chân chậu rửa lavabo treo tường CKR6688AVC

Chân chậu rửa lavabo treo tường CKR6688AVI
Chân chậu rửa lavabo treo tường CKR6688AVI
BVKT Chân chậu rửa lavabo treo tường CKR6688AVC
BVKT Chân chậu rửa lavabo treo tường CKR6688AVC
Chậu rửa lavabo treo tường CKR6688AVI + Chân
Chậu rửa lavabo treo tường CKR6688AVI + Chân
Liên hệ trực tiếp
5/5

Thông tin Chân chậu rửa lavabo treo tường CKR6688AVC

 • Mã sản phẩm: CKR6688AVC
 • Loại: Chân lửng chậu
 • Kịch thước: 230x190x310mm
 • Sản phẩm đồng bộ: CKR6688AVI (Sản phẩm chỉ sử dụng cho chậu rửa CKR6688AVI)
  (Yêu cầu kích hoạt BHDT)

Hình ảnh Chân chậu rửa lavabo treo tường CKR6688AVC

Chân chậu rửa lavabo treo tường CKR6688AVI
Chân chậu rửa lavabo treo tường CKR6688AVI
BVKT Chân chậu rửa lavabo treo tường CKR6688AVC
BVKT Chân chậu rửa lavabo treo tường CKR6688AVC
Chậu rửa lavabo treo tường CKR6688AVI + Chân
Chậu rửa lavabo treo tường CKR6688AVI + Chân

Mã sản phẩm: CKR6688AVC
Loại: Chân chậu lửng
Kịch thước: 230x190x310mm
Sản phẩm đồng bộ: CKR6688VI
(Yêu cầu kích hoạt BHDT)

Hotline: 1800 7183

Tư vấn qua Email

Tư vấn qua Facebook

1800 7183