Chậu rửa lavabo bán âm CKR7114

5/5

Liên hệ

 • Mã sản phẩm: CKR7114
 • Loại: Chậu rửa lavabo bán âm bàn
 • Kích thước: 500x385x130mm
 • Men sứ bảo hành 10 năm
 • Bộ xả (Xi phông) khuyến nghị: K4046, K4047 

(Yêu cầu kích hoạt BHDT)

5/5

Thông tin sản phẩm Chậu rửa lavabo bán âm CKR7114

 • Mã sản phẩm: CKR7114
 • Loại: Chậu rửa lavabo bán âm bàn
 • Kích thước: 500x385x130mm
 • Men sứ bảo hành 10 năm
 • Bộ xả (Xi phông) khuyến nghị: K4046, K4047 

(Yêu cầu kích hoạt BHDT)

Hình ảnh Chậu rửa lavabo bán âm CKR7114

Chậu rửa lavabo bán âm CKR7114
Chậu rửa lavabo bán âm CKR7114
Liên hệ trực tiếp
5/5

Thông tin sản phẩm Chậu rửa lavabo bán âm CKR7114

 • Mã sản phẩm: CKR7114
 • Loại: Chậu rửa lavabo bán âm bàn
 • Kích thước: 500x385x130mm
 • Men sứ bảo hành 10 năm
 • Bộ xả (Xi phông) khuyến nghị: K4046, K4047 

(Yêu cầu kích hoạt BHDT)

Hình ảnh Chậu rửa lavabo bán âm CKR7114

Chậu rửa lavabo bán âm CKR7114
Chậu rửa lavabo bán âm CKR7114
  • Mã sản phẩm: CKR7114
  • Loại: Chậu rửa lavabo bán âm bàn
  • Kích thước: 500x385x130mm
  • Men sứ bảo hành 10 năm
  • Bộ xả (Xi phông) khuyến nghị: K4046, K4047 

  (Yêu cầu kích hoạt BHDT)

Hotline: 1800 7183

Tư vấn qua Email

Tư vấn qua Facebook

1800 7183