Chậu rửa lavabo bán âm CKR7206

5/5

Liên hệ

 • Mã sản phẩm: CKR7206
 • Loại: Chậu rửa lavabo bán âm bàn
 • Kích thước: 615x415x155mm
 • Men sứ bảo hành 10 năm
 • Xi phông khuyến nghị: K4046TT, K4047TT

(Yêu cầu kích hoạt BHDT)

5/5

Thông tin Chậu rửa lavabo bán âm CKR7206

 • Mã sản phẩm: CKR7206
 • Loại: Chậu rửa lavabo bán âm bàn
 • Kích thước: 615x415x155mm
 • Men sứ bảo hành 10 năm
 • Xi phông khuyến nghị: K4046TT, K4047TT

(Yêu cầu kích hoạt BHDT)

Hình ảnh Chậu rửa lavabo bán âm CKR7206

Chậu rửa lavabo bán âm CKR7206
Chậu rửa lavabo bán âm CKR7206
Liên hệ trực tiếp
5/5

Thông tin Chậu rửa lavabo bán âm CKR7206

 • Mã sản phẩm: CKR7206
 • Loại: Chậu rửa lavabo bán âm bàn
 • Kích thước: 615x415x155mm
 • Men sứ bảo hành 10 năm
 • Xi phông khuyến nghị: K4046TT, K4047TT

(Yêu cầu kích hoạt BHDT)

Hình ảnh Chậu rửa lavabo bán âm CKR7206

Chậu rửa lavabo bán âm CKR7206
Chậu rửa lavabo bán âm CKR7206
  • Mã sản phẩm: CKR7206
  • Loại: Chậu rửa lavabo bán âm bàn
  • Kích thước: 615x415x155mm
  • Men sứ bảo hành 10 năm
  • Xi phông khuyến nghị: K4046TT, K4047TT

  (Yêu cầu kích hoạt BHDT)

Hotline: 1800 7183

Tư vấn qua Email

Tư vấn qua Facebook

1800 7183