Chậu rửa lavabo treo tường CKR6688AVI

5/5

Liên hệ

 • Mã sản phẩm: CKR6688AVI
 • Loại: Chậu rửa lavabo treo tường 1 lỗ
 • Kịch thước: 450x370x190mm
 • Sản phẩm đồng bộ: CKR6688VC
 • Xi phông khuyến nghị: K4049
  (Yêu cầu kích hoạt BHDT)
5/5

Thông tin Chậu rửa lavabo treo tường CKR6688AVI

 •  Mã sản phẩm: CKR6688AVI
 • Loại: Chậu rửa lavabo treo tường 1 lỗ
 • Kịch thước: 450x370x190mm
 • Sản phẩm đồng bộ: CKR6688VC
 • Xi phông khuyến nghị: K4049
  (Yêu cầu kích hoạt BHDT)

Hình ảnh Chậu rửa lavabo treo tường CKR6688AVI

Chậu rửa lavabo treo tường CKR6688AVI
Chậu rửa lavabo treo tường CKR6688AVI

 

 

Chậu rửa lavabo treo tường CKR6688AVI + Chân
Chậu rửa lavabo treo tường CKR6688AVI + Chân CKR6688VC

 

Bản vẽ kỹ thuật Chậu rửa lavabo treo tường CKR6688AVI
Bản vẽ kỹ thuật Chậu rửa lavabo treo tường CKR6688AVI
Liên hệ trực tiếp
5/5

Thông tin Chậu rửa lavabo treo tường CKR6688AVI

 •  Mã sản phẩm: CKR6688AVI
 • Loại: Chậu rửa lavabo treo tường 1 lỗ
 • Kịch thước: 450x370x190mm
 • Sản phẩm đồng bộ: CKR6688VC
 • Xi phông khuyến nghị: K4049
  (Yêu cầu kích hoạt BHDT)

Hình ảnh Chậu rửa lavabo treo tường CKR6688AVI

Chậu rửa lavabo treo tường CKR6688AVI
Chậu rửa lavabo treo tường CKR6688AVI

 

 

Chậu rửa lavabo treo tường CKR6688AVI + Chân
Chậu rửa lavabo treo tường CKR6688AVI + Chân CKR6688VC

 

Bản vẽ kỹ thuật Chậu rửa lavabo treo tường CKR6688AVI
Bản vẽ kỹ thuật Chậu rửa lavabo treo tường CKR6688AVI
 • Mã sản phẩm: CKR6688AVI
 • Loại: Chậu rửa lavabo treo tường 1 lỗ
 • Kịch thước: 450x370x190mm
 • Sản phẩm đồng bộ: CKR6688VC
 • Xi phông khuyến nghị: K4049

(Yêu cầu kích hoạt BHDT)

Hotline: 1800 7183

Tư vấn qua Email

Tư vấn qua Facebook

1800 7183