Đồng 59A được Korest sử dụng là đồng như thế nào

Đồng 59A tiêu chuẩn đồng nguyên liệu cho sản phẩm châu Âu

Thời gian đăng 09/10/2023

157 lượt xem

Chất liệu đồng 59A đạt tiêu chuẩn quốc tế 4MS về nước uống và là loại đồng đặc biệt được sản xuất nhằm đảm bảo an toàn và chất lượng sử dụng trong lĩnh vực sản xuất nước uống.

Đồng 59A được Korest sử dụng là đồng như thế nào

Đồng 59A tiêu chuẩn đồng nguyên liệu cho sản phẩm châu Âu

Thời gian đăng 09/10/2023

157 lượt xem

Chất liệu đồng 59A đạt tiêu chuẩn quốc tế 4MS về nước uống và là loại đồng đặc biệt được sản xuất nhằm đảm bảo an toàn và chất lượng sử dụng...

Xem thêm

Hotline: 1800 7183

Tư vấn qua Email

Tư vấn qua Facebook

1800 7183